Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Ilona Kocmanová, Zlatnictví-Zlatíčko (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

I. Základní ustanovení

PRODÁVAJÍCÍ

Ilona Kocmanová, Zlatnictví-Zlatíčko, IČ 61360856 , se sídlem provozovny: Palachova 653/24, 41201 Litoměřice, Česká republika.

KUPUJÍCÍ

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále též zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

II. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb je provozována prostřednictvím elektronické objednávky na webové stránce umístěné na adrese www­.zlatnictvi-zlaticko.cz (dá­le jen „e-shop“).

Zpracování objednávky a příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná, probíhá v pra­covních dnech . Prodávající připraví zboží k expedici do 24 hodin od přijetí objednávky , jedná-li se o zboží skladem; jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím elektronické objednávky v e-shopu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku .

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud:

 • se zboží již nevyrábí
 • se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

III. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem Prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet Prodávajícího(je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky).

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • osobní odběr
 • doručení Českou poštou
 • doručení WEDO, česká dopravní společnost
 • jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce.

Osobní odběr

Zboží lze vyzvednout osobně po smluvené domluvě (e-mailem, telefonicky), v pracovních dnech v rámci otevírací doby v místě sídla Prodávajícího. Je možné dohodnout i jinou dobu předání.

 • Otevírací doba pro osobní odběr po dobubu COVID: pondělí - pátek: 09:00-16.00, sobota: zavřeno
 • Telefonické spojení: +420 777007189
 • Sídlo Provozovny: Velká Krajská 45/3, 412 01 Litoměřice

Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet Prodávajícího.

Doručení prostřednictvím České pošty (dále Přepravce):

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v dané termínu, zásilka se vrací zpět Prodávající. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Lze využít služby MMS u České pošty - garance dodání do 24hodin

Zasílání na Slovensko kuryrní službou.

Doprava na Slovensko prostřednictvím kuryrní služby trvá obvykle 2 - 5 dnů.

Při platbě bankovním převodem, je zboží od nás expedováno po přijetí platby. Při tvorbě objednávky nezapomeňte provést změnu státu pro doručení!

 

Doručení společností WEDO, česká dopravní společnost (dále Přepravce):

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Při zvolení tohoto způsobu doručení je Kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude Kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k Prodávající. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Žádáme Kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@zlatnictvi-zlaticko.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

SAZEBNÍK DALŠÍCH NÁKLADŮ

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Sazebník doručení:

forma doručení

přepravce

platba na účet

dobírka

osobní odběr

 

ZDARMA

 

poštovné Česká republika

Česká pošta

80 165

poštovné Slovensko

Kuryrni služba

240 0

přepravní služba

WEDO, dopravní služba

99

184

Při nákupu zboží nad 2000,-Kč účtujeme pouze poštovné.

Osobní odběr zdarma.

 

 

Tento ceník je platný pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku dopravce.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit i) od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; iv) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a v) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva ruší od samého počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, resp. odesláno, do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu též náklady na dodání kupujícímu, avšak kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá kupující pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě, je nutno po oznámení odstoupení od smlouvy prodávajícímu splnit následující podmínky:

 • Zboží doručit na adresu sídla prodávajícího nebo provozovny prodávajícího s číslem nákupního dokladu.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížená o adekvátní část.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Prodávající doporučuje zboží před odesláním pojistit.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V. Reklamační řád

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) bude vyřízeno v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR, zejména v souladu s § 13 a § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Reklamace zboží zakoupeného do 31.12.2013 včetně se řídí zákonem č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a reklamačním řádem platným do 31.12.2013.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění a záruční doba

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době , ode dne převzetí zboží. Odpovědnost prodávajícího za tyto vady se použije pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle předcházejících ustanovení. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců , takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo nesdělí-li kupující při oznámení vady, která je považována za podstatné porušení smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, která je považováno za podstatné porušení smlouvy, jaké právo dle výše uvedeného ustanovení si zvolil, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo v případě většího počtu vad má kupující dle své volby též právo na dodání nové věci, výměnu součásti nebo právo od smlouvy odstoupit.

Záruční podmínky

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Kupující je oprávněn vadné zboží na reklamaci též zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Zásilku je třeba viditelně označit textem „REKLAMACE” a musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Kupující je v případě doručení zboží přepravcem povinen provést kontrolu stavu zásilky za přítomnosti přepravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky reklamovat vadu přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: obchod@zlatnictvi-zlaticko.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Na základě dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nelze shledat rozpor s kupní smlouvou.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně jiným věrohodným způsobem , a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením;
 • běžným opotřebením způsobeným obvyklým užíváním výrobku;
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností či vlhkostí, pokud jsou dané podmínky výrobcem určeny;
 • v případě, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 • v případě, že se jedná o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;
 • v případě, že zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zjistí-li prodávající, že vada odpovídá výše uvedenému ustanovení, bude reklamace zamítnuta. V případě, že následně kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována oprava dle aktuálního platného ceníku.

Způsob vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího: Zlatnictví-Zlatíčko, 5.května 2A, 412 01 Litoměřice .

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

O reklamaci rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí reklamace do dne vyřízení reklamace, nikoliv do dne vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Výše skladného je 10 Kč/den, v případě zboží nad 5 kg 20 Kč/den. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@zlatnictvi-zlaticko.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Za společnost Ilona Kocmanová, Zlatnictví-Zlatíčko schválil ( Ilona Kocmanová )

Informace k elektronické evidenci tržeb (EET) - prodávající je zapojen do systému EET od 1. března
2017. Prodávající je podle zákona povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen
zaevidovat přijatou platbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin
 

Příloha 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a zašle jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že odstupujete od smlouvy ve smyslu čl. IV Obchodních podmínek)

Adresát: Ilona Kocmanová, Zlatnictví Zlatíčko, ul. Velká Krajská 45/3, 41201 Litoměřice email: obchod@zlatnictvi-zlaticko.cz

Oznamuji, že tímto ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží

…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………………………………­……………………
…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………………………………­……………………
…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………………………………­……………………
…………………………………­………………………………………………………………­………………………………………………………………­……………………

Číslo objednávky:………………………­……………………………………………………………

Datum objednání: ……………………­………………………………………………………………

Datum převzetí kupujícím:……………………­………………………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího:………………………­……………………………………………………………

Adresa kupujícího:………………………­……………………………………………………………

E-mailová adresa kupujícího:………………………­……………………………………………………………

Datum, podpis kupujícího:………………………­……………………………………………………………

Puncovní značky:

Puncovni_znacky.jpg

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.